Les Alouettes

Sans aucune doute une histoire d’amour….

 

Eerst was het er één. Na het koude seizoen weg te zijn geweest was ze weer terug en zat op haar oude plekje op het electriciteitssnoer van de lamp in onze slaapkamer.

Een ‘huit jours’ later kwam de andere. Waren ze elkaar tijdens de lange reis kwijt geraakt, of hadden ze gewoon een afzonderlijke trip gemaakt? In elk geval was er een rendez-vous in onze slaapkamer.

Al gauw werd er hard gewerkt en werd de laatste snavel gelegd aan het onaffe nest, dat ze vorige nazomer hadden achtergelaten.

En toen was het broeden geblazen. Pa wilde af en toe ook wel een veertje helpen.

De noeste arbeid werd beloond met de mooiste zwaluwtjes ter wereld!

Waarna er met hernieuwde energie in en uit het raam werd gevlogen. Hoewel Ma zich duidelijk meer dan Pa bezig hield met de hygiëne van hun kroost, waren beide ouders kostwinner. De kleintjes groeiden als kool onder deze goede zorgen.

Tenslotte, geheel in het verenpak gestoken, vlogen ze uit. Als volleerde evenwichtskunstenaars maakten ze duikvluchten door de slaapkamer. De deur moest dichtblijven voor de katten, want als we dat vergaten waren ze een makkelijke prooi in het afgesloten halletje, waar we ze desondanks wel eens vandaan moesten halen.