Een project om vrouwen vaste voet op Franse bodem te geven.

 

 

 

Pied-à-terrePompoen

                                                    Pompoen

Iedereen heeft dromen. Tot de dromen van sommigen behoort het leven op het land, ergens in een mooi gebied en ver weg van de hectiek van de grote stad, die Nederland heet. Maar – in een overigens geheel ander verband –, de schrijver Willem Elsschot dichtte al:

….want tussen droom en daad
staan wetten in de weg en praktische bezwaren
en ook weemoedigheid, die niemand kan verklaren
en die des avonds komt, wanneer men slapen gaat.

Kortom, het is niet voor iedereen weggelegd, om zulke dromen te verwezenlijken. Er is echter hoop. Pied-à-terre biedt je de kans om een graantje mee te pikken van het leven in Frankrijk, zonder dat je je schepen achter je hoeft te verbranden.

schoolreisje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door meer geluk dan wijsheid is onze droom wel in vervulling gegaan, dat mag uit de rest van deze site blijken. Pied-à-terre komt er in het kort op neer dat we de plek waar zich dat afspeelt willen delen met andere, enigszins gelijkgestemde, vrouwen. Hoewel  wij graag de hoofdlijnen die we hebben uitgestippeld voor het beheer van roerend en onroerend goed blijven bewaken, betekent bovenstaande dat de betreffende vrouwen er een inbreng in hebben. In abstracto brengen ze zichzelf in, hun wijze van in het leven staan, hun vaardigheden en de wensen die ze op allerlei gebieden koesteren. Dit moet er toe leiden, dat ze zich  een eigen plaats in het geheel verwerven, waarin ze tot hun recht komen. In concreto zal dit er voor iedere individuele vrouw anders uitzien. Er zijn hier tenslotte veel verschillende mogelijkheden om in te steken. De één zal zich aangetrokken voelen tot de moestuin, er mogelijk ook praktische kennis over hebben, die willen toepassen en dolgraag eens willen proberen of de Egyptische ajuin het hier wil doen. Een ander heeft haar hart verpand aan dieren, wil daarom graag betrokken worden in   Bjorna’s werkzaamheden rond de paarden en weet ons ervan te overtuigen dat er kippen moeten komen.(Update oktober 2012: deze zijn er inmiddels, maar het kippenhok is aan een nieuw dak toe!) Een derde heeft een denderend idee voor de invulling van een ruimte in één van de gebouwen, waar ze workshops wil gaan geven. Gelukkig weet een vierde veel van bouwen en gaan ze samen aan de slag, met materiaal dat wij aanleveren. Nummer vijf is dol op wandelen. Op suggestie van Saskia, die de omgeving op alle mogelijke manieren heeft verkend, zet ze een aantal mooie routes uit met als herkenningsteken ons vijfbladige rode braamblad (zie Home).

Kortom, dit is een plaats waar je kunt groeien en bloeien en je door anderen kunt laten inspireren en bemoedigen. Je kunt er altijd naar teruggaan, als het zo voelt  en vrienden meenemen. En de projecten die je bent begonnen zullen zo goed en zo kwaad als het kan door ons overeind worden gehouden, in de tijd dat je er niet kunt zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

      Werk aan de omheining van de hondenweide. Op de achtergrond: het te renoveren kippenhok.

 

De praktijk.
In de zomer van 2010 is een eerste begin gemaakt met Pied-à-terre, zodat we nu enigszins weten hoe het één en ander reilt en zeilt. Een aantal vrouwen is eerst eens komen kennismaken en bleef dan vaak een paar nachtjes kamperen. Dit is geen gek idee, omdat we elkaar van beide kanten  moeten leren kennen. Kandidaten voor het project moeten weten wat voor vlees ze met ons in de kuip hebben en of deze plek, die weliswaar ónze droomplek is, iets in hen wakker maakt. Aan de andere kant willen wij er graag achterkomen of je daadwerkelijk snapt wat de gedachte achter het concept pied-à-terre is en of je je hierin zult kunnen vinden.
Meerdere vrouwen zijn in de jaren daarna voor langere tijd gebleven en wij kijken met innige gevoelens op die lange zomerdagen terug. Men zette zich vol enthousiasme in, maar zocht ook vertier in het naburige Larochemillay en mengde zich onder de lokale bevolking bij het ‘fête du treuffes’ in Poil

fete-du-treuffes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

     

 

   Een ’treuffe’ is een armelui’s truffel, oftewel een pieper. Hier gaat het om wie de zwaarste heeft…


‘s Avonds werd er niet zelden met z’n allen gegeten, waarbij de ingrediënten uit de biologische moestuin de hoofdmoot vormden. Op sommige dagen zaten we met z’n tienen aan tafel, in het avondlicht. We hadden het fijne gevoel, dat ieder tot haar recht kwam.

l'été 2010

Uitwerking.
1) Gelijkgestemd.
Wij zijn natuurlijk niet op zoek naar klonen van onszelf. Integendeel, soms is het heel verfrissend om zaken door andermans ogen te zien. Met ‘gelijkgestemd’ doelen we op belangstelling voor (aspecten van) de natuur, het vermogen de ander in haar waarde te laten, het kunnen samenwerken en een voorkeur voor eenvoudig leven – althans gedurende de ‘vakantie’. We zijn op zoek naar mensen die kunnen geven en nemen, zonder deze twee aspecten van de menselijke interactie al te precies tegen elkaar af te willen wegen.
Wij tweeën van De Vijf Jaargetijden zijn gelijkgestemd en toch heel verschillend. Dit heeft er toe geleid dat we ieder ons eigen ding doen, ten bate van het geheel en soms verschillende aspecten van eenzelfde klus voor onze rekening nemen. Deze formule werkt uitstekend en ware dat geen dooddoener zou je zeggen: we worden steeds meer onszelf. Dit is wat we ook met een brede groep anderen voor ogen hebben.

Ondertekening

 

 

 

 

 

 

2) Rechten en plichten
Hoewel er mensen zijn die dit weinig duidelijk vinden, blijven we bij ons standpunt dat er geen wezenlijke plichten zijn. Wel wordt er inzet en betrokkenheid gevraagd en dat is heel wat, want het betekent een investering. Zou je ergens op een boerderij in een mooie streek vrijwilligerswerk gaan doen, dan doe je het werk dat op dat moment aan de orde is. Dat wordt door anderen voor je bepaald. Hier is het na een zekere gewenningsperiode zo, dat je doet wat jij vindt dat aan de orde is – hoewel je dat wel met ons moet overleggen. Dus als je vindt dat een leemoven hier onontbeerlijk is, bepalen we samen de beste plaats, maak je anderen warm voor dit idee, zodat ze je helpen en op een bepaald moment staat daar de leemoven die jij voor ogen had. Voor ons een heel leuke toevoeging, waar we zelf nog niet aan hadden gedacht en voor jou de materialisatie van een stukje droom.
Als je je ons domein op enigerlei wijze eigen maakt, geeft dit ook rechten. Niet van het soort dat met twee handtekeningen eronder op papier staat, maar wat de Fransen noemen ‘droit rural’. Je bent dan een participant in De Vijf Jaargetijden, mag langskomen wanneer je dat wilt en vrienden meenemen. Het is daarbij heus niet altijd vereist dat er elke dag iets uit je handen komt. We vertrouwen er op dat jij en je gasten zelf het evenwicht weten te vinden.

In de afgelopen jaren bleek dit concept in veel gevallen goed te werken. Wij moeten echter toegeven dat het ook voorkwam dat wij met een wrang gevoel achterbleven na een bezoek en een enkele keer was dit ook wederzijds. Een duidelijke oplossing hebben we hier niet voor, maar naar aanleiding van deze voorvallen stellen we ons voor aan het eind van de derde dag het bezoek te evalueren en daarna van beide kanten te besluiten of het tot aller vreugde kan worden voortgezet. Bij een langerdurend bezoek volgt aan het eind van elke week zo’n moment van afweging. Dit geldt dus voor mensen die hier, na een mail- of skypewisseling vooraf,  voor het eerst een langere tijd doorbrengen. De oudgedienden weten immers wat voor kaas ze op het brood hebben – en andersom.

Merisier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

                                                                Gevelde mérisier (wilde kers) met vruchten

 

Kosten?
Pied-à-terre is kosteloos. De voorzieningen zijn dan ook eenvoudig. Deelnemers kunnen vrij kamperen op ons terrein en er is een biologische buiten-W.C. Douchen is mogelijk in een gebouwtje op het erf. Verzocht wordt om spaars met het warme water om te gaan.Tevens beschikken we over een natuurlijk bassin in het bos. Daar dit beekwater betreft, is het voor de die-hards, of geschikt op tropische dagen.

Voor diegenen die geen kampeerders zijn, is er de ‘Chambre d’amies’ of het ‘Maison d’écrivain’. Beide beschikken over W.C./badkamer, kookgelegenheid en 2 à 3 slaapplaatsen.   Voor diegenen die bij ons een pied-à-terre zoeken zoals boven beschreven, kost het onderkomen 50€ per week p.p.

Het staat ieder vrij op gezette uren groenten uit de moestuin te halen, althans die groentes waar het de tijd voor is. Eten kan gezamenlijk geschieden of apart, naar gelang de pet staat.  Er is een buitenkeuken aanwezig, waarop zich één en ander kan afspelen.

 

Data.

Op afspraak elk moment van het jaar. Nieuwkomers graag niet tijdens de ervaringsweken, daar we dan niet genoeg aandacht aan hen kunnen besteden.

Oogst

Mogelijkheden
Het is mogelijk om, al dan niet in samenwerking met ons, initiatieven te ontplooien die gebruik maken van onze faciliteiten. Je project wordt dan ondersteund door ons, in die zin dat we het opnemen op onze site en dat we desgevraagd hand- en spandiensten verrichten. In feite is de ervaringsweek ‘De Vijf Zintuigen: ontmoeting met paarden’, ook voortgesproten uit de samenwerking met één van de vrouwen die hier een plek onder de zon vonden. De enige voorwaarde die we stellen is dat de activiteit in brede zin onder onze noemer ‘Op het raakvlak van mens en natuur’ moet vallen. Omdat mensen van alle gezindten zich bij ons welkom moeten voelen, willen we liever niet dat er expliciet een spirituele duiding wordt gegeven aan dit raakvlak. Dit maakt spiritualiteit echter niet tot taboe-onderwerp op De Vijf Jaargetijden. We zijn juist heel benieuwd hoe anderen de werkelijkheid zien en hoe anderen het leven vormgeven en vinden het prettig daarover van gedachten te wisselen.

Contact over pied-à-terre is mogelijk met Saskia: pompoenATzonnet.nl (vervang ‘AT’ door @). Als je een vast telefoonnummer hebt, kunnen we je bellen. Skypenaam: moedt1.