Zelfvoorzienende kampeerplek.

 

 

 

 

AUTARKOS

                                                                                            Walnoten.

Daar waar bos en weiland samenkomen, doorsneden door een meanderend beekje, ligt de ‘Pré des Vernes’. Hij ligt ‘in the middle of nowhere’ en is niet met de auto te bereiken. Op deze locatie van rond de 2 Ha willen we een eetbare kampeerweide realiseren voor een beperkt aantal tenten (ong. 6).

                                                                                        Pré des Vernes

 

‘Autarkos’ is een woord dat is afgeleid van het begrip ‘Autarkie’, zelfvoorzienend leven, dat oorspronkelijk van de Oude Grieken stamt en o.a. door Aristoteles werd gebruikt. Die legde er in het bijzonder de nadruk op, dat het hierbij meer nog dan om het doel, om de wegen gaat die daartoe leiden. Zijn daarmee samenhangende visie op ‘oikos’, een wat meer omvattend begrip dan onze ‘economie’ (die daarvan is afgeleid), werd lange tijd als naïef gezien, maar biedt in het huidige tijdsbestek wellicht toch weer aanknopingspunten.  Wie meer wil weten over de verschillende manieren waarop autarkie in de loop van de geschiedenis is beschouwd en in praktijk gebracht, leze het artikel ‘Autarkalia’ onder de knop ‘Hoe?’ in het menu.

Autarkos is  is een ideëel project. Wij willen mensen die zich geen permanente plek in de natuur kunnen permitteren in de gelegenheid stellen om hier door de seizoenen heen te zijn. Daarnaast willen we hen de mogelijkheid bieden om een gedeelte van hun eigen voedsel te verbouwen en te verwerken, zodat het mee naar huis kan worden genomen. We zoeken mensen die er een uitdaging in vinden, met elkaar en de omringende flora en fauna samen te werken, om met eigen handen een klein paradijsje te scheppen.

 

De Praktijk.

Voor 120€ teken je een jaar lang op dit project in. Dit geeft je het recht om, wanneer je maar wilt, op je eigen plaats in de weide te kamperen, zodat je de natuurlijke situatie rond je tent tijdens opeenvolgende bezoeken vorm kunt geven. Op deze wijze ben je in de gelegenheid de vruchten te plukken van eigen arbeid. Bovendien zullen wij in overleg de meest noodzakelijke werkzaamheden op ons nemen, in de periodes dat je er niet bent. Het verdient aanbeveling het Autarkos-abonnement met anderen te delen, opdat er een grotere continuïteit in de verzorging van je kampeerplek zal zijn. Er mogen geen caravans op het terrein staan, tenzij deze op natuurlijke wijze gecamoufleerd worden. Huttenbouw in overleg. Kinderen zijn meer dan welkom. Je spullen worden per tractor naar de plaats van bestemming gebracht, de auto vindt op een kleine kilometer afstand onderdak.

De Morvan wordt gekenmerkt door de vele hagen, waarmee de percelen van elkaar worden gescheiden. In de late zomer zitten deze vol bramen maar ook  vlier, rozenbottel en hazelaar zijn in de heggen vertegenwoordigd. In navolging van dit eeuwenoude gebruik willen we ook op de Pré des Vernes eetbare hagen gebruiken tussen de tenten en om de moestuin.

Tot je beschikking staan twee hectare weide. Er is geen elektriciteit of drinkwater. Water is in grote flessen gratis bij ons verkrijgbaar. Er is een primitieve biologische W.C. Er is nu we dit schrijven, in 2012,  nog geen infrastructuur: waar de tenten kunnen staan en wat de beste plek voor een gemeenschappelijke moestuin is, moet in de praktijk blijken. Op deze wijze hopen we dat de weide organisch zal versmelten met de behoeften van de gebruikers.

Op de weide is een grote mesthoop aangelegd om de bodem, op plekken waar dat nodig is, te verrijken. Gereedschap om het land te bewerken is bij ons te leen. De omgeving biedt voldoende vruchtdragende struiken om heggen van te maken, maar ieder is vrij om er bijvoorbeeld een klimkiwi of een druif doorheen te werken. Zaden voor de gemeenschappelijke moestuin zijn gratis bij ons verkrijgbaar. Inmaak kan geschieden op het gemeenschappelijke  overdekte houtfornuis, dat de grote hondenweide achter ons huis opsiert. Droog hout is aanwezig, maar dient te worden aangevuld met eigen sprokkelwaar. In de koude seizoenen kan onderdak gevonden worden in het ‘Maison d’écrivain’ of de ‘Chambre d’amis’. Beide zijn volledig als gîte geoutilleerd en ze kunnen elk 2 à 3 personen herbergen. Kosten voor deelnemers aan Autarkos: 75€  per week voor 1 tot 3 personen, exclusief hout voor de kachel.

Daar er slechts zes plaatsen beschikbaar zijn, behouden wij ons het recht voor om uit de mensen die zich aanmelden, te selecteren. Per plaats kunnen overigens meer mensen meedoen. Je kunt je voorstellen dat drie stellen elkaar afwisselen. Het gaat er slechts om dat er nooit meer dan zes tenten staan. De invulling hiervan komt voor eigen rekening van de kampeerders.

Graag ontvangen wij van potentiële deelnemers een mail, waarin ze motiveren wat hun in dit project aantrekt. Kennis van tuinieren is niet vereist, wel het enthousiasme om zich dit eigen te maken. Ideeën die voortborduren op ons initiatief zijn welkom en we laten ons er graag door inspireren.

De uiteindelijke bedoeling is dat mensen hier voor meerdere jaren een plek vinden. Mocht de samenwerking van één of beide kanten niet bevallen, dan kan na een jaar het contract worden opgezegd.

Heb je zin en energie om je voeten in de aarde te planten en zo nu en dan deel te nemen aan de cadans van het leven met de seizoenen?

Mail dan naar

Saskia en Bjorna

pompoenATzonnet.nl (Vervang ‘AT’ door @).

Of skype met moedt1. Als je een vaste telefoon hebt, kun je ook bellen.